Uw verhuizing melden bij de gemeente

Als u gaat verhuizen bent u verplicht om uw adreswijziging door te geven aan uw Gemeente zodat allerlei instanties over de actuele gegevens beschikken. U moet uw adreswijziging dus altijd doorgeven. Dit kan aan de balie van de gemeente maar ook digitaal met uw DigiD. 

Als u vanuit een andere gemeente verhuist doet u aangifte bij de ‘nieuwe’ gemeente. Deze zorgt er dan automatisch voor dat u wordt uitgeschreven uit uw ‘oude’ gemeente. U moet binnen vijf dagen nadat u in uw nieuwe gemeente bent komen wonen, uw vestiging doorgeven. 

Verhuizen naar het buitenland
Als u naar het buitenland verhuist kan uw verhuizer alle documenten voor u regelen. Hij verzorgt alle administratieve handelingen zoals het opmaken van douanepapieren en inventarislijsten in de juiste taal. Kijk voor meer informatie.