Garantie en voorwaarden

Verhuizen met een Erkende Verhuizer betekent dat zij uw kostbare spullen met de grootste zorg zullen behandelen. Als extra zekerheid wordt uw verhuizing uitgevoerd onder dekking van het Garantiecertificaat van de Erkende Verhuizers. 

Het Garantiecertificaat biedt u de garantie dat de inboedel is verzekerd zoals overeengekomen, dat er een vervangende verhuizer zal komen ingeval van faillissement of surseance van betaling van de overeengekomen verhuizer en een aanbetalingsgarantie tot 25% van de overeengekomen verhuisprijs.

Er wordt een uitgebreide verhuisverzekering afgesloten met een dekking tot € 100.000,--. ,Lees voor meer informatie de Algemene voorwaarden. (link naar: http://www.verhuizen.nl/assets/images/GARANTIE/algemene_voorwaarden_avvv_avbv_en_avhd_2015.pdf )