Zorgverhuizing

Het verhuizen van een zorginstelling, een verpleeghuis of ziekenhuis vereist voor elk van de genoemde zorggebieden een eigen speciale aanpak. Aandacht en zorg voor de bewoners evenals rust in het verhuisproces zijn eerste prioriteit. De kwetsbare gezondheidstoestand van de te verhuizen bewoner vraagt om een goed inlevingsvermogen. Zeker ten aanzien van het verhuizen van een ziekenhuis zal u als opdrachtgever zekerheden wensen van de opdrachtnemer.


Vraag bij de keuze van de verhuizer naar zijn referenties en tevredenheidsverklaringen. Deze kunnen u helpen bij het maken van een juiste afweging.
Verhuizen.nl is een informatieve site en geeft u een overzicht van de te leveren verhuisdiensten en leveranciers, toegelicht in de subpagina's. Projectverhuizers hebben kennis van zaken en hebben oog voor zorg.

Verzorgingshuizen

Het verhuizen van een verzorgingshuis vereist een speciale aanpak. Aandacht en zorg voor de bewoners evenals rust in het verhuisproces zijn eerste prioriteit. Een juiste afweging maken zoals het aantal bewoners per dag, wanneer met de verhuizing te starten en wanneer zijn de verhuizers klaar. Kortom: het juiste evenwicht vinden tussen de aandacht voor de bewoners, de kosten en efficiëntie van de in te zetten menskracht van het verzorgingshuis.

De verhuizer zorgt voor de voorlichting van de bewoners, hij kan de ondersteuning verlenen bij het in- en uitpakken, handyman activiteiten verrichten, apparatuur aansluiten etc. U mag van uw verhuizer een adviserende rol verwachten, 
meedenken, deelname in het verhuisteam, alsmede het opzetten en invullen van een draaiboek. Vraag bij de keuze van de verhuizer naar zijn referenties.

Verpleeghuizen

Het verhuizen van een verpleeghuis is anders dan een verhuizing van een verzorgingshuis of ziekenhuis. Meer nog dan bij een verzorgingshuis staat de patiënt of bewoner door zijn of haar beperkingen centraal in de organisatie van het verhuisproces. De kwetsbare gezondheidstoestand van de te verhuizen bewoner vraagt om een goed inlevingsvermogen van de verhuizer. Hij zorgt voor de juiste afstemming met de zorgmanager. Deze zorgmanager bepaald uiteindelijk wanneer en hoe de bewoner verhuisd mag worden. Het verhuizen gebeurt met een ambulance of met de speciaal voor ziekenvervoer ingerichte verhuiswagens.

Vraag uw Projectverhuizer naar zijn referenties en tevredenheidsverklaringen, het geeft u inzicht in de kennis en kunde van het bedrijf en de zekerheid dat alles tot in de puntjes wordt geregeld.

Ziekenhuizen

Het verhuizen van ziekenhuizen is zeer complex en moet zorgvuldig en tijdig worden voorbereid. Aandacht voor de specifieke apparatuur en controle over de bedrijfsprocessen van het laboratorium, de bezoekers van de polikliniek, de operaties en binnenkomende patiënten.

Welke garanties zijn er ten aanzien van de hygiëne? Hoe kan microbiologische besmetting door verkeerde routing voorkomen worden? Hoe wordt er om gegaan met de medische dossiers, de medicijnen en het uitgifte loket? In welke tempo kunnen de patiënten vervoerd worden? Vragen waarop het verhuisteam antwoord moet geven, welke vervolgens in een draaiboek worden vastgelegd.

De Projectverhuizer adviseert het verhuisteam en neemt deel in de overlegstructuur. Alles moet in het werk worden gesteld om patiënten en personeel zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van de verhuizing. Immers: ziek zijn is al erg genoeg!